DESCONVOCADA LA SORTIDA PER LA PREVISÓ DE MAL TEMPS