Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA esta adaptant la Política de Privacitat a la nova normativa europea de Protecció de Dades de Caràcter Personal regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) que va entrar en vigor el passat 25 de maig de 2018, que vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cadascun dels formularis de recolliment de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar al CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cadascun dels casos, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, la finalitat del tractament i la no comunicació de les dades a tercers en el seu cas. Així mateix, EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

Acsa cocacola cat abertis