Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cadascun dels formularis de recolliment de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar al CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cadascun dels casos, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de les dades a tercers en el seu cas. Així mateix, EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

Acsa cocacola cat regal abertis