Informació i condicions per fer-se soci del CEME

El Club Esportiu Mossos d’Esquadra (CEME), és un club esportiu pel col·lectiu dels mossos d’esquadra (CME).
També és obert a la resta de funcionaris, simpatitzants i familiars.
 
Si no formeu part del col·lectiu CME o dels funcionaris de la Generalitat, us caldrà indispensablement que us avali un membre del cos de mossos d’esquadra o un soci del CEME, en què haureu de fer constar en l’apartat “Observacions” amb el seu TIP o número de soci, correu electrònic i mòbil.
 
En CEME, té com a principal objectiu el fet de fomentar l’esport, i també l’àmbit social del nostre col·lectiu.
Disposa de diferents seccions esportives en què els mossos d’esquadra poden practicar diferents esports i si s’escau, podrien representar el Cos de Mossos d’Esquadra en els diferents esdeveniments esportius en l’àmbit local, autonòmic, estatal, europeu i internacional.
 
Tanmateix participa i organitza accions socials i solidàries, com la trobada anyal de jubilats dels mossos, la festa social familiar adreçada als més menuts, el campus multiesportiu per als fills del cos en què s’atorguen beques als orfes del CME, etc.
 
Ser soci del Club Esportiu Mossos d’Esquadra, implica acceptar els compliments dels seus estatuts, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de la junta adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
La quota de soci actual és de 19 € per any natural, que compren entre l’1 de gener al 31 de desembre, i la seva renovació de soci és automàtica.
 
El soci del CEME és responsable de la veracitat de les dades facilitades i de les seves actualitzacions.
 
El CEME està adscrit a l’Agència Catalana de Dades, per garantir el bon ús i la confidencialitat de les dades dels seus associats.

 

 

PROCEDIMENT:

1.- Ompliu el següent formulari i envieu les dades per sol·licitar la teva inscripció com a soci al CEME

2.- En rebre la vostra sol·licitud, el CEME us enviarà un correu amb les instruccions per continuar.

3.- Si manquen les dades d’un camp o aquest està incomplet la vostra sol·licitud de soci serà DENEGADA.

 

Nom (obligatori)

1er cognom (obligatori)

2on cognom (obligatori)

DNI (obligatori, amb lletra, exemple: 22222222K)

Data de naixement (obligatori, format data 15/01/2015)

E-mail (obligatori)

Telèfon mòbil de contacte (obligatori)

Destí i lloc de treball (obligatori)

TIP ó ADE (obligatori)

Compte per domiciliacions – 24 caracters IBAN sense espais (obligatori)

Observacions

Accepto les condicions i la política de privacitat del lloc

Acsa cocacola cat abertis