Convidats per la Federació Catalana de Triatló, el club ha estat present a la reunió que s’ha fet aquest 12 de maig a la tarda, en la que conjuntament amb altres clubs organitzadors de proves esportives es va parlar sobre el document “Pla d’adaptació de la competició a la nova realitat de la COVID-19” que la federació va presentar a la Secretaria General de l’Esport. En la reunió amb una trentena de participants es va parlar de l’actual situació de suspensió de les proves i sobretot de quines són les perspectives de futur en quan a la possible organització de competicions.

dav