* La quota mensual dels Clubs DIR a partir del dia 1 de setembre serà de 34 euros.
Per gaudir d’aquesta oferta caldrà ser soci del Club esportiu CEME. S’haurà de presentar el carnet de soci de l’any en curs i el carnet de Mosso d’Esquadra en el moment de fer la inscripció als Clubs DiR. Tots els mossos que actualment estiguin abonats als centres esportius DiR, també podran gaudir d’aquesta oferta. El Col·lectiu de funcionaris administratius adscrits als serveis i a les comissaries del Cos de Mossos d’Esquadra també podran gaudir d’aquesta oferta. La matrícula serà de 10 euros i s’haurà de fer efectiu l’import de les despeses SAAM.
Els socis familiars o passius d’altres col·lectius del CEME no es poden acollir a aquesta oferta del DIR. La oferta inclou els anomenats BDIR (Granados i Mallorca)

 

 

 

Torna a “Altres ofertes”